Shopiness

Miễn phí Upsize với hóa đơn từ 100k

Cửa hàng

Ưu đãi đã kết thúc

  • Miễn phí Upsize Trà/Trà sữa với hóa đơn từ 100k
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Meet Fresh
  • Không áp dụng cùng CTKM khác, thẻ thành viên và thẻ VIP Meet Fresh.
  • Thể lệ
  • Hotline
Miễn phí Upsize Trà/Trà sữa với hóa đơn từ 100k

Áp dụng trên toàn hệ thống Meet Fresh

Không áp dụng cùng CTKM khác, thẻ thành viên và thẻ VIP Meet Fresh.

Số điện thoại: 1900 588899

Facebook: Gửi tin nhắn