Shopiness

Các bước để nhận hoàn tiền

 • Chọn thương hiệu hoàn tiền

  Mỗi danh mục sản phẩm có phần trăm hoàn tiền khác nhau

 • Mua sắm như bình thường

  Hoàn tiền có thể áp dụng chung với các khuyến mãi khác

 • Nhận hoàn tiền từ Shopiness

  Với mỗi đơn hàng thành công bạn sẽ được Shopiness hoàn tiền

Xem chi tiết

Ưu đãi hoàn tiền

Mua sắm để nhận ngay hoàn tiền từ các thương hiệu hàng đầu trên cả nước.

 • Hoàn tiền lên đến 9.1% tại Lazada App

  Hoàn tiền lên đến 9.1% khi mua tại APP Lazada qua ưu đãi hoàn tiền
  Mỗi click chỉ ghi nhận cho 1 đơn hàng
  Từ 01/01/2019 chỉ hoàn tiền cho đơn hàng mua ...

  Hoàn tiền

 • Hoàn tiền lên đến 6.6% khi mua tại Tiki

  Hoàn tiền lên đến 6.6% khi mua SP của Canifa
  Áp dụng khi mua tại Website Tiki thông qua ưu đãi hoàn tiền Shopiness
  Mỗi click chỉ được tính cho 1 đơn h...

  Hoàn tiền

 • Hoàn tiền lên đến 4.7%

  Hoàn tiền lên đến 4.7% khi mua SP của Kangaroo
  Áp dụng khi mua tại Shopee, Tiki thông qua ưu đãi hoàn tiền Shopiness
  Mỗi click chỉ được tính cho 1 đơn...

  Hoàn tiền

 • Hoàn tiền lên đến 4.7%

  Hoàn tiền lên đến 4.7% khi mua SP của Panasonic
  Áp dụng khi mua tại Website Tiki thông qua ưu đãi hoàn tiền Shopiness
  Mỗi click chỉ được tính cho 1 đơ...

  Hoàn tiền

 • Hoàn tiền lên đến 6.1%

  Hoàn tiền lên đến 6.1% khi mua SP của Philips
  Áp dụng khi mua tại Website Tiki thông qua ưu đãi hoàn tiền Shopiness
  Mỗi click chỉ được tính cho 1 đơn ...

  Hoàn tiền

 • Hoàn tiền lên đến 5.2%

  Hoàn tiền lên đến 5.2% khi mua SP của Maybelline
  Áp dụng khi mua tại Shopee, Tiki thông qua ưu đãi hoàn tiền Shopiness
  Mỗi click chỉ được tính cho 1 đ...

  Hoàn tiền

Gặp Amy, Trợ Lý Ảo tìm khuyến mãi

 • 1 Nhanh chóng tìm khuyến mãi từ các thương hiệu yêu thích.
 • 2 Thông báo gợi nhắc khi có khuyến mãi mới.
Trò chuyện với Amy ngay

Tải Shopiness

 • Tải từ Appstore hoặc Google Play

 • Quét mã QR trên điện thoại