Shopiness

Shopee hoàn tiền lên đến 15% khi mua Shopee

Shopee hoàn tiền lên đến 15% khi mua Shopee

Online

Kết thúc vào 31/12/2024

  • Hoàn tiền lên đến 15% khi mua tại App/ Website Shopee
  • Mỗi click chỉ tính ghi nhận cho 1 đơn; Thời gian ghi nhận hoàn tiền vào 11H sáng ngày hôm sau;
  • Hoàn tiền tối đa 32k/đơn hàng bắt đầu từ 01/12/2020
  • Thể lệ
  • Hotline

Số điện thoại: 19001221

Facebook: Gửi tin nhắn