Shopiness

Agoda hoàn tiền 4.2% trên tổng giá trị booking

Agoda hoàn tiền 4.2% trên tổng giá trị booking

Online

Kết thúc vào 31/12/2024

 • Hoàn 4.2% trên tổng booking (không bao gồm VAT)
 • Áp dụng khi đặt đặt qua App/Website
 • Mỗi click chỉ mua 1 đơn hàng, trường hợp mua nhiều đơn trong 1 lần click chỉ được tính hoàn tiền đơn đầu tiên;
 • Thể lệ
 • Hotline


THỜI GIAN HOÀN TIỀN

 • 1 ngày: Hoàn tiền được ghi nhận sau khi đặt hàng thành công;
 • 30 - 60 ngày: Đơn hàng được đối soát và cộng số dư vào tài khoản Shopiness;
 • 1 - 5 ngày: Xử lý lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng của khách hàng;

ĐIỀU KIỆN CHẤP NHẬN ĐƠN HÀNG:

 • Booking online, hoàn thành thanh toán và không hoàn hủy booking;
 • Trên máy tính: Mở ra giao diện cho phiên bản máy tính bàn;
 • Trên Điện thoại:
 • Nếu khách hàng đã cài đặt Application Agoda có thể thực hiện booking ngay;
 • Nếu khách hàng chưa cài đặt Application Agoda sẽ được dẫn đến Store download Application, sau đó có thể booking;

ĐIỀU KIỆN TỪ CHỐI ĐƠN HÀNG:

 • Không hoàn thành thanh toán;

LƯU Ý:

 • Mỗi click chỉ mua 1 đơn hàng, trường hợp mua nhiều đơn trong 1 lần click chỉ được tính hoàn tiền đơn đầu tiên;
 • Mức hoàn tiền có thể cao hoặc thấp hơn mức thực tế được nhận. Hoàn tiền chính xác sẽ được cập nhật vào kỳ đối soát;
 • Khi đã mua đơn đầu tiên và tiếp tục mua đơn khác, cần thoát ra và tắt App/trình duyệt chạy ngầm rồi mua lại đơn mới để tránh bị mất ghi nhận;
 • Nếu mua tại trình duyệt trên máy tính, vui lòng chỉ đặt tại link click từ Shopiness. Đơn hàng click từ link qua Facebook chat, Skype, Email... sẽ không được ghi nhận;

...

Số điện thoại: +84 28 4458 2393

Facebook: Gửi tin nhắn