Shopiness

Nguyễn Kim hoàn tiền đến 1.0%

Nguyễn Kim hoàn tiền đến 1.0%

Online

Kết thúc vào 31/12/2024

 • Hoàn tiền lên đến 1.0% khi mua sắm
 • Hoàn tiền sẽ được tính trên giá tiền cuối cùng KH thanh toán cho Nguyễn Kim.
 • Mỗi click chỉ ghi nhận cho 1 đơn hàng đầu tiên
 • Thể lệ
 • Hotline


THỜI GIAN HOÀN TIỀN

 • 1 ngày: Hoàn tiền được ghi nhận sau khi đặt hàng thành công;
 • 30 - 60 ngày: Đơn hàng được đối soát và cộng số dư vào tài khoản Shopiness;
 • 1 - 5 ngày: Xử lý lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng của khách hàng;

ĐIỀU KIỆN CHẤP NHẬN ĐƠN HÀNG:

 • Đơn hàng được thực hiện thanh toán thành công trên NguyenKim trong vòng 30 ngày kể từ ngày Khách vào website NguyenKim, và không từ chối nhận hàng. Đơn hàng này phải được thanh toán trực tiếp qua kênh Nguyễn Kim online. Nếu khách hàng xuống offline mua hàng thì hoa hồng sẽ không được tính;
 • Đơn Hàng Thành Công không bao gồm các đơn hàng bị ngân hàng/đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến của NguyenKim nghi ngờ giao dịch gian lận/giả mạo.

ĐIỀU KIỆN TỪ CHỐI ĐƠN HÀNG:

 • Khách hàng không đặt hàng, không nhận hàng hoặc không thanh toán thành công do lỗi của Khách hàng;
 • Khách hàng huỷ đơn hàng;

LƯU Ý:

 • Hoàn tiền sẽ được tính trên giá tiền cuối cùng KH thanh toán cho Nguyễn Kim. (sau khi đã trừ chi phí vận chuyển, mã giảm giá, khuyến mại, ...);
 • Mỗi click chỉ mua 1 đơn hàng, trường hợp mua nhiều đơn trong 1 lần click chỉ được tính hoàn tiền đơn đầu tiên;
 • Mức hoàn tiền có thể cao hoặc thấp hơn mức thực tế được nhận. Hoàn tiền chính xác sẽ được cập nhật vào kỳ đối soát;
 • Khi đã mua đơn đầu tiên và tiếp tục mua đơn khác, cần thoát ra và tắt App/trình duyệt chạy ngầm rồi mua lại đơn mới để tránh bị mất ghi nhận;
 • Nếu mua tại trình duyệt trên máy tính, vui lòng chỉ đặt tại link click từ Shopiness. Đơn hàng click từ link qua Facebook chat, Skype, Email... sẽ không được ghi nhận;

...

Số điện thoại: 19001267

Facebook: Gửi tin nhắn