Shopiness

Kichi Kichi hoàn tiền 1.5% khi mua voucher

Kichi Kichi hoàn tiền 1.5% khi mua voucher

Online

Kết thúc vào 31/12/2024

 • Hoàn tiền 1.5% khi mua voucher tại Shopiness
 • Voucher có giá trị thanh toán như tiền mặt, áp dụng cùng các CTKM khác
 • Hạn sử dụng trong vòng 1 tháng kể từ khi mua voucher
 • Thể lệ
 • Hotline


ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN:

 • Voucher có giá trị thanh toán như tiền mặt, được áp dụng cùng các CTKM khác;
 • Hạn sử dụng voucher: trong vòng 1 tháng tính từ ngày mua voucher;
 • Cash Voucher áp dụng thanh toán trên toàn hệ thống Kichi - Kichi;
 • Tiền hoàn được cộng ngay sau khi thanh toán voucher, không mất thời gian đối soát;
 • Nhấn vào sản phẩm bên dưới để mua

LƯU Ý:

 • Mã Cash Voucher có giá trị tương đương tiền mặt, voucher giấy G-People;
 • Mã Cash Voucher có giá trị tại toàn bộ hệ thống nhà hàng của Golden Gate;
 • Mã không có giá trị quy đổi thành tiền mặt;
 • Không hoàn tiền nếu số tiền sử dụng nhỏ hơn giá trị của mã Cash Voucher;
 • Không chấp nhận mã quá hạn sử dụng, trạng thái đã sử dụng;
 • Không viết hóa đơn GTGT cho phần tiền ghi trong mã Cash Voucher;
 • Được áp dụng nhiều mã Cash Voucher trên một hóa đơn;
 • Mã Cash Voucher được áp dụng song song với các ưu đãi tại nhà hàng hoặc ưu đãi của G-People/The Golden Spoon.

...

Số điện thoại: 19006622

Facebook: Gửi tin nhắn