Shopiness

Miễn phí nước ngọt tươi

Cửa hàng

Ưu đãi đã kết thúc

  • Miễn phí nước ngọt tươi vào thứ 4, thứ 5, thứ 6 mỗi tuần
  • Áp dụng khi KH sử dụng buffet từ 269k
  • Áp dụng tại Hotpot Story khu vực TP.HCM.
  • Thể lệ
  • Hotline
Miễn phí nước ngọt tươi vào thứ 4, thứ 5, thứ 6 mỗi tuần

Áp dụng khi khách hàng sử dụng buffet từ 269k:

- Tặng 01 ly nước ngọt tươi khi dùng buffet 269k

- Tặng nước ngọt tươi không giới hạn khi dùng buffet 319k

Áp dụng lũy tiến

Không áp dụng cùng lúc với các ưu đãi khác

Không áp dụng 29/04, 30/04, 01/05

Áp dụng tại Hotpot Story khu vực TP.HCM.

Số điện thoại: 18001277

Facebook: Gửi tin nhắn