Shopiness

Miễn phí 1 phần My Combo khi mua 2 vé

Cửa hàng

Ưu đãi đã kết thúc

  • Miễn phí 1 phần My Combo khi mua 2 vé
  • Giảm 50% combo bắp nước khi mua vé bất kỳ
  • Áp dụng cho khách đã nhận lịch Cgv Tết 2016
  • Xem thêm Chi Tiết khuyến mãi
  • Thể lệ
  • Hotline
Dành cho những ai đang sở hữu bộ lịch đặc biệt của CGV

Ưu đãi của tháng tại các rạp bất kỳ

Tháng 11 này: Miễn phí 1 phần My Combo khi mua 2 vé bất kỳ và Giảm 50% combo bắp nước khi mua vé bất kỳ.

Điều kiện và Điều khoản:

- Không áp dụng cho Combo Phim
- Coupon không được quy đổi thành tiền mặt
- Mỗi coupon chỉ được sử dụng một lần, không áp dụng cho combo theo phim.
- Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác

Số điện thoại: 19006017

Facebook: Gửi tin nhắn