Shopiness

Lì xì đến 100k với hóa đơn từ 300k

  Online & Cửa hàng

Ưu đãi đã kết thúc

  • Lì xì 50k/sản phẩm với sản phẩm có giá trị dưới 300k
  • Lì xì 100k/sản phẩm với sản phẩm có giá trị từ 300k trở lên
  • Áp dụng đến 17/02.
  • Thể lệ
  • Hotline
Lì xì 50k/sản phẩm với sản phẩm có giá trị dưới 300k

Lì xì 100k/sản phẩm với sản phẩm có giá trị từ 300k trở lên

Áp dụng trên toàn hệ thống 92WEAR và mua online

Áp dụng đến 17/02.

Số điện thoại: 0933723555

Facebook: Gửi tin nhắn