Shopiness

Hoàn tiền lên đến 5.6% toàn bộ sản phẩm

Hoàn tiền đến 5.6% áp dụng cho nhiều ngành hàng

Mỗi ngành hàng có 1 mức hoàn tiền khác nhau

Mỗi click chỉ ghi nhận cho 1 đơn hàng. Trường hợp 1 click mua nhiều đơn sẽ tính cho ĐH đầu tiên

Nếu khách hàng click vào quảng cáo khác (Facebook, Google, các kênh khác) của nhà quảng cáo thì đơn hàng được tính cho nhấp chuột cuối cùng.

*Điều kiện chấp nhận đơn hàng

- Hoàn thành đơn đặt hàng online tại Website Thefaceshop và nhận hàng,thanh toán đơn hàng thành công.

*Điều kiện từ chối đơn hàng

- Không thanh toán thành công.

- Hủy đơn hàng.

Ưu đãi liên quan

 • Hoàn tiền lên đến 5.2%

  Hoàn tiền

 • Hoàn tiền lên đến 9.1% tại Lazada App

  Hoàn tiền

 • Hoàn tiền lên đến 4.9% trên mọi thiết bị

  Hoàn tiền

 • Hoàn tiền lên đến 6.6%

  Hoàn tiền

 • Hoàn tiền lên đến 5.2%

  Hoàn tiền

 • Hoàn tiền lên đến 6.1%

  Hoàn tiền

 • Hoàn tiền lên đến 6.1%

  Hoàn tiền

 • Hoàn tiền lên đến 6.1%

  Hoàn tiền

 • Hoàn tiền lên đến 6.1%

  Hoàn tiền

 • Hoàn tiền lên đến 6.1% khi mua tại Tiki

  Hoàn tiền

 • Hoàn tiền lên đến 6.1% khi mua tại Tiki

  Hoàn tiền