Shopiness

Giảm đến 50k cho ĐH Grab Food từ 99k

Online

Ưu đãi đã kết thúc

  • Nhập ANTET giảm 30k cho ĐH từ 99k
  • Nhập ANKHANG giảm 50k cho ĐH từ 149k
  • Nhập THINHVUONG giảm 50% tối đa 50k.
  • Thể lệ
  • Hotline

Giảm 30k cho đơn hàng GrabFood từ 99k:

- Áp dụng khi nhập mã ANTET

- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 05 lần trong suốt thời gian ưu đãi

- Chỉ áp dụng trên giá đơn hàng, không áp dụng trên phí vận chuyển

- Số lượng khuyến mãi giới hạn mỗi ngày

- Áp dụng cho GrabFood tại TP.HCM

- Áp dụng đến 17/02.

Giảm 50k cho đơn hàng Grab Food từ 149k:

- Áp dụng khi nhập mã ANKHANG

- Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng 01 lần mỗi ngày

- Mã khuyến mãi chí áp dụng cho các cửa hàng có trong danh sách menu ANKHANG

- Mã khuyến mãi áp dụng cho dịch vụ GrabFood TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội

- Chỉ áp dụng trên giá đơn hàng, không áp dụng trên phí vận chuyển

- Số lượng khuyến mãi giới hạn mỗi ngày

- Áp dụng đến 17/02.

Giảm 50% tối đa 50k cho đơn hàng GrabFood:

- Áp dụng khi nhập mã THINHVUONG

- Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng 01 lần mỗi ngày

- Mã khuyến mãi chí áp dụng cho các cửa hàng có trong danh sách menu

- Mã khuyến mãi áp dụng cho dịch vụ GrabFood TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội

- Chỉ áp dụng trên giá đơn hàng, không áp dụng trên phí vận chuyển

- Số lượng khuyến mãi giới hạn mỗi ngày

- Áp dụng đến 17/02.


...

Số điện thoại: 02871087108

Facebook: Gửi tin nhắn