Shopiness

Giảm 20% khi đặt qua Food Delivery Now

Online

Ưu đãi đã kết thúc

  • Giảm 20% khi đặt qua Food Delivery Now
  • Áp dụng tại Bobapop khu vực Hà Nội
  • Áp dụng đến 31/08.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 20% khi đặt qua Food Delivery Now

Áp dụng tại Bobapop khu vực Hà Nội

Áp dụng đến 31/08.

Số điện thoại: 08 3834 1690

Facebook: Gửi tin nhắn