Shopiness

Đồng giá 49k khung giờ vàng

  Online & Cửa hàng

Ưu đãi đã kết thúc

  • Đồng giá 49k trong khung giờ 14:00 - 17:00
  • Áp dụng vào mỗi ngày
  • Áp dụng mua trực tiếp trên toàn hệ thống và mua online qua website.
  • Thể lệ
  • Hotline
Đồng giá 49k trong khung giờ 14:00 - 17:00, gồm:

- Combo New Me burger + Nước

- Combo Cheese Burger + Khoai tây chiên (size nhỏ)

- Combo Single BBQ Bacon Cheese + 02 Cheese stick

- Combo Whopper Junior + 03 Nugget

Áp dụng vào mỗi ngày

Áp dụng mua trực tiếp trên toàn hệ thống và mua online qua website.

Số điện thoại: 1900 6960

Facebook: Gửi tin nhắn