Shopiness

The Pizza Company ưu đãi 50% khi mua pizza thứ 2

The Pizza Company ưu đãi 50% khi mua pizza thứ 2

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 50% khi mua pizza thứ 2 có giá trị bằng hoặc thấp hơn pizza thứ 1
  • Áp dụng khi Mua 1 Pizza từ size M kèm thức uống
  • Áp dụng mua mang về và giao hàng tận nơi qua Hotline hoặc Website
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 50% khi mua pizza thứ 2 có giá trị bằng hoặc thấp hơn pizza thứ 1

Áp dụng khi Mua 1 Pizza từ size M kèm thức uống

Áp dụng mua mang về và giao hàng tận nơi qua Hotline hoặc Website

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc

Số điện thoại: 19006066

Facebook: Gửi tin nhắn