Shopiness

Swensen's VN khuyến mãi kem hộp vị mới chỉ 9k

Swensen's VN khuyến mãi kem hộp vị mới chỉ 9k

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi kem hộp vị mới chỉ 9k qua Gojek
  • Áp dụng khi mua kèm với 01 hộp kem vị bất kỳ trước đó
  • Diễn ra từ 17/09 đến khi có thông báo kết thúc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi kem hộp vị mới chỉ 9k

Áp dụng khi mua kèm với 01 hộp kem vị bất kỳ trước đó

Áp dụng khi đặt qua GoJek

Diễn ra từ 17/09 đến khi có thông báo kết thúc.

Số điện thoại: 028 3930 9948

Facebook: Gửi tin nhắn