Shopiness

Shopee ưu đãi đến 50% các sản phẩm P&G

Shopee ưu đãi đến 50% các sản phẩm P&G

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm đến 50% các thương hiệu: Olay, Pampers, Ariel, Head & Shoulders
  • Ưu đãi freeship đến 70K
  • Diễn ra từ 14 - 16/9
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 50% các thương hiệu: Olay, Pampers, Ariel, Head & Shoulders

Cơ hội nhận máy chiếu Xiaomi 4 triệu

Ưu đãi freeship đến 70K

Diễn ra từ 14 - 16/9

Áp dụng khi mua tại Shopee

Nhận thêm hoàn tiền lên đến 20% từ các thương hiệu tại Shopiness

Số điện thoại: 19001221

Facebook: Gửi tin nhắn