Shopiness

NEVA ưu đãi mua 1 tặng 1 với nhiều sản phẩm

NEVA ưu đãi mua 1 tặng 1 với nhiều sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi mua 1 tặng 1 với nhiều sản phẩm
  • Diễn ra từ 01/12/2021 đến khi có thông báo kết thúc
  • Áp dụng trên toàn hệ thống showroom và online
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi mua 1 tặng 1 với nhiều sản phẩm

Diễn ra từ 01/12/2021 đến khi có thông báo kết thúc

Áp dụng trên toàn hệ thống showroom và online

*Lưu ý:

- Chương trình không áp dụng cho BST FW21 mới nhất

- Sản phẩm tặng có giá trị thấp hơn hoặc bằng sản phẩm trong hóa đơn

Số điện thoại: 1800 6245

Facebook: Gửi tin nhắn