Shopiness

Jockey khuyến mãi đến 70% và đồng giá từ 79K-99K

Jockey khuyến mãi đến 70% và đồng giá từ 79K-99K

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi đến 70% và đồng giá từ 79K-99K nhiều sản phẩm
  • Diễn ra từ 1-13/12
  • Áp dụng khi mua tại cửa hàng hoặc website
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi đến 70% nhiều sản phẩm

Đồng giá từ 79K-99K

Nhập mã HOLIDAY10 giảm thêm 10% cho HĐ từ 500,000đ (tối đa 100,000)

Freeship cho đơn hàng từ 300,000đ

Diễn ra từ 1-13/12

Áp dụng khi mua tại cửa hàng hoặc website

Số điện thoại: (08) 3930 3969

Facebook: Gửi tin nhắn