Shopiness

Domino khuyến mãi mua 1 tặng 1 vào thứ 3

Domino khuyến mãi mua 1 tặng 1 vào thứ 3

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi mua 1 tặng 1 khi mua kèm 1 nước vào thứ 3
  • Áp dụng khi mua tại cửa hàng hoặc đặt online (trừ cửa hàng sân bay)
  • Diễn ra từ nay đến khi có thông báo kết thúc
  • Thể lệ
  • Hotline
*Ưu đãi mua 1 tặng 1 khi mua kèm 1 nước vào thứ 3:

Áp dụng toàn bộ menu pizza khi mua kèm nước nguyên giá

10k thêm phô mai Mozzarella, 20k gấp đôi phô mai cho bánh

Áp dụng khi mua tại cửa hàng hoặc đặt online (trừ cửa hàng sân bay)

Miễn phí giao hàng

Diễn ra từ nay đến khi có thông báo kết thúc

Số điện thoại: 19006099

Facebook: Gửi tin nhắn