Shopiness

AlFresco khuyến mãi Combo Happy Deal

AlFresco khuyến mãi Combo Happy Deal

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Mua 01 pizza cỡ L/XL + 100k có ngay bộ ba: Mỳ ý bò bằm, Bánh mì bơ tỏi và Salad Caesar
  • Áp dụng giao hàng và mua về hằng ngày
  • Áp dụng từ 08/07 đến khi có thông báo kết thúc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Mua 01 pizza cỡ L/XL + 100k có ngay bộ ba: Mỳ ý bò bằm, Bánh mì bơ tỏi và Salad Caesar

Áp dụng giao hàng và mua về hằng ngày

Diễn ra trên toàn hệ thống Al Fresco's

Áp dụng từ 08/07 đến khi có thông báo kết thúc.

Số điện thoại:

Facebook: Gửi tin nhắn