Shopiness

Yves Rocher khuyến mãi đến đến 40% tất cả sản phẩm

Yves Rocher khuyến mãi đến đến 40% tất cả sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 40% cho hóa đơn từ 3 triệu + tặng kèm hộp quà
  • Diễn ra từ ngày 01 – 09/05/2021
  • Áp dụng khi mua tại các hệ thống cửa hàng Yves Rocher Vietnam và mua online
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 40% cho hóa đơn từ 3 triệu + tặng kèm hộp quà

Giảm 30% cho đơn hàng từ 2 triệu + tặng kèm hộp quà

Giảm 20% cho đơn hàng từ 1 triệu + tặng kèm hộp quà

Áp dụng cho toàn bộ sản phẩm

Diễn ra từ ngày 01 – 09/05/2021

Áp dụng khi mua tại các hệ thống cửa hàng Yves Rocher Vietnam và mua online

Số điện thoại: 028 3505 8626

Facebook: Gửi tin nhắn