Shopiness

Yifang giảm đến 80% toàn bộ menu

Yifang giảm đến 80% toàn bộ menu

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm đến 80% toàn bộ menu.
  • Diễn ra từ 22/10 đến khi có thông báo mới.
  • Áp dụng cho đơn giao hàng qua BAEMIN.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 80% toàn bộ menu.

Diễn ra từ 22/10 đến khi có thông báo mới.

Áp dụng cho đơn giao hàng qua BAEMIN.

Số điện thoại: 1900 0312

Facebook: Gửi tin nhắn