Shopiness

Yes24 ưu đãi thực phẩm tươi sống từ 29k

Yes24 ưu đãi thực phẩm tươi sống từ 29k

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi các thực phẩm tươi sống từ 29k
  • Áp dụng khi đi chợ online Yes24
  • Nhập HOT8: Giảm 8% cho mọi đơn hàng, tối đa 50k
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi các thực phẩm tươi sống từ 29k

Áp dụng khi đi chợ online Yes24

Nhập FREE10: Giảm 10K ship cho mọi đơn (cùng kho)

Nhập FREE20: Giảm 20K ship cho đơn từ 99k (cùng kho)

Nhập HOT8: Giảm 8% cho mọi đơn hàng, tối đa 50k

Nhập HOT10: Giảm 10% cho đơn từ 400k, tối đa 80k. Không áp dụng Grab Moca, VNPAY

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc

Hoàn tiền đến 4.4% tại Ưu đãi hoàn tiền của Shopiness

Số điện thoại: 028 5411 9000

Facebook: Gửi tin nhắn