Shopiness

Yes24 khuyến mãi tới 90% đơn hàng mỹ phẩm

Yes24 khuyến mãi tới 90% đơn hàng mỹ phẩm

Online

Kết thúc vào 31/01/2021

  • Giảm tới 90% đơn hàng mỹ phẩm
  • Nhập mã DONTET: Giảm thêm 10%, tối đa 80k cho mọi đơn hàng mỹ phẩm, áp dụng vào 13 - 14.01
  • Hoàn tiền đến 4.4% tại Ưu đãi hoàn tiền của Shopiness
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm tới 90% mỹ phẩm

Nhập mã BIG150: Giảm thêm 150k cho đơn từ 999k, áp dụng từ 12 - 13h vào 13 - 14.01

Nhập mã DONTET: Giảm thêm 10%, tối đa 80k cho mọi đơn hàng mỹ phẩm, áp dụng vào 13 - 14.01, mỗi ID sử dụng 3 lần

Nhập mã TET05: Giảm 5% tối đa 50k cho tất cả đơn hàng

Nhập mã LIXI: Giảm thêm 50k cho đơn từ 400k

Nhập mã SALETET: Giảm thêm 100k cho đơn từ 1 triệu

Mỗi mã sử dụng tối đa 3 lần/ID

Mã giảm giá không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay hoàn tiền

Áp dụng khi mua tại website Yes24

Diễn ra từ nay đến khi có thông báo kết thúc

Hoàn tiền đến 4.4% tại Ưu đãi hoàn tiền của Shopiness

Số điện thoại: 028 5411 9000

Facebook: Gửi tin nhắn