Shopiness

Yes24 khuyến mãi đến 80% nhiều sản phẩm

Yes24 khuyến mãi đến 80% nhiều sản phẩm

Online

Kết thúc vào 31/10/2020

  • Ưu đãi nhập TOP25 giảm 25% dành riêng Hot Brand.
  • Giảm đến 50% nhiều sản phẩm.
  • Diễn ra từ 13/10 đến khi có thông báo mới khi mua online tại Yes24.
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi nhập TOP25 giảm 25% dành riêng Hot Brand.

Giảm đến 50% nhiều sản phẩm.

Diễn ra từ 13/10 đến khi có thông báo mới.

Áp dụng khi mua online tại Yes24.

Số điện thoại: 028 5411 9000

Facebook: Gửi tin nhắn