Shopiness

Yes24 khuyến mãi đến 50k đến 50k cho tất cả ĐH

Yes24 khuyến mãi đến 50k đến 50k cho tất cả ĐH

Online

Kết thúc vào 31/01/2021

  • Giảm đến 50k cho tất cả đơn hàng
  • Áp dụng khi mua tại website Yes24
  • Hoàn tiền đến 4.4% tại Ưu đãi hoàn tiền của Shopiness
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhập mã TET05: Giảm 5% tối đa 50k cho tất cả đơn hàng

Nhập mã LIXI: Giảm thêm 50k cho đơn từ 400k

Nhập mã SALETET: Giảm thêm 100k cho đơn từ 1 triệu

Mỗi mã sử dụng tối đa 3 lần/ID

Mã giảm giá không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay hoàn tiền

Áp dụng khi mua tại website Yes24

Diễn ra từ nay đến khi có thông báo kết thúc

Hoàn tiền đến 4.4% tại Ưu đãi hoàn tiền của Shopiness

Số điện thoại: 028 5411 9000

Facebook: Gửi tin nhắn