Shopiness

Yes24 khuyến mãi 0Đ - 9K đón năm mới

Yes24 khuyến mãi 0Đ - 9K đón năm mới

Online

Kết thúc vào 31/01/2021

  • Khuyến mãi 0Đ - 9K đón năm mới
  • Hoàn tiền 30% tối đa 200k khi thanh toán bằng Grab Moca
  • Hoàn tiền đến 4.4% tại Ưu đãi hoàn tiền của Shopiness
  • Thể lệ
  • Hotline
*Khuyến mãi 0Đ - 9K đón năm mới:

Nhập mã MEMBER7: Giảm 7%, tối đa 70k cho tất cả thành viên

Nhập mã MEMBER12: Giảm 12%, tối đa 80k cho tất cả đơn hàng, áp dụng cho thành viên Ruby, Diamond

Mỗi mã sử dụng tối đa 3 lần/ID

Mã giảm giá không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay hoàn tiền

Hoàn tiền 30% tối đa 200k khi thanh toán bằng Grab Moca (Mỗi ID được hoàn tối đa 3 lần)

Không áp dụng huỷ, từ chối đơn hàng với những đơn hàng đã nhận ưu đãi hoàn ví Grab Moca

Áp dụng khi mua tại website Yes24

Diễn ra từ nay đến khi có thông báo kết thúc

Hoàn tiền đến 4.4% tại Ưu đãi hoàn tiền của Shopiness

Số điện thoại: 028 5411 9000

Facebook: Gửi tin nhắn