Shopiness

Yes24 giảm tới 70% nhiều thương hiệu thời trang

Yes24 giảm tới 70% nhiều thương hiệu thời trang

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm tới 70% nhiều thương hiệu thời trang
  • Giảm 15% nhiều ngành hàng
  • Diễn ra từ 12 - 14/01
  • Thể lệ
  • Hotline
*Giảm tới 70% nhiều thương hiệu thời trang:

Nhập mã TOSON50: Giảm 50% tối đa 100k cho đơn hàng từ 500k

Nhập mã EMSPO50: Giảm 50% tối đa 100k cho đơn hàng từ 500k

Nhập mã CLARA50: Giảm 50% tối đa 100k cho đơn hàng từ 500k

Nhập mã TRALI50: Giảm 50% tối đa 100k cho đơn hàng từ 500k

Nhập mã AOKANG50: Giảm 50% tối đa 100k cho đơn hàng từ 500k

Nhập mã ANTA50: Giảm 50% tối đa 100k cho đơn hàng từ 500k

Nhập mã TRIUMPH50: Giảm 50% tối đa 100k cho đơn hàng từ 500k

Nhập mã EMMA50: Giảm 50% tối đa 100k cho đơn hàng từ 500k

Nhập mã NIKE50: Giảm 50% tối đa 100k cho đơn hàng từ 500k

Giảm 15% nhiều ngành hàng

Đồng giá 99k - 199k nhiều sản phẩm

Diễn ra từ 12 - 14/01

Áp dụng khi mua tại Yes24

Hoàn tiền đến 4.4% tại Ưu đãi hoàn tiền của Shopiness

Số điện thoại: 028 5411 9000

Facebook: Gửi tin nhắn