Shopiness

Yes24 giảm tới 50% các sản phẩm thời trang

Yes24 giảm tới 50% các sản phẩm thời trang

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm tới 50% các sản phẩm thời trang
  • Áp dụng khi mua tại Yes24
  • Hoàn tiền đến 4.4% tại Ưu đãi hoàn tiền của Shopiness
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm tới 50% các sản phẩm thời trang

Nhập mã EMSPO20: Giảm 20% tối đa 60k cho tất cả đơn hàng

Nhập mã SYO20: Giảm 20% tối đa 60k cho tất cả đơn hàng

Nhập mã TOSON20: Giảm 20% tối đa 60k cho tất cả đơn hàng

Nhập mã COSMO20: Giảm 20% tối đa 60k cho tất cả đơn hàng

Nhập mã EMMA20: Giảm 20% tối đa 60k cho tất cả đơn hàng

Nhập mã SUNDAY20: Giảm 20% tối đa 60k cho tất cả đơn hàng

Nhập mã BRAND6: Giảm 7% cho đơn 90K

Nhập mã BRAND10: Giảm 10% cho đơn 599K. Không áp dụng thanh toán Grab Moca

Nhập mã BRAND14: Giảm 14% cho đơn 1,2 triệu. Không áp dụng thanh toán Grab Moca

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc

Hoàn tiền đến 4.4% tại Ưu đãi hoàn tiền của Shopiness

Số điện thoại: 028 5411 9000

Facebook: Gửi tin nhắn