Shopiness

Yes24 giảm đến 60% sản phẩm chăm sóc sức khoẻ

Yes24 giảm đến 60% sản phẩm chăm sóc sức khoẻ

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm đến 60% sản phẩm chăm sóc sức khoẻ
  • Áp dụng khi mua tại Yes24
  • Hoàn tiền đến 4.4% tại Ưu đãi hoàn tiền của Shopiness
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 60% sản phẩm chăm sóc sức khoẻ

Nhập mã BRAND5: Giảm 5% cho đơn 100K

Nhập mã BRAND8: Giảm 8% cho đơn 599K. Không áp dụng thanh toán Grab Moca

Nhập mã BRAND10: Giảm 10% cho đơn 1 triệu. Không áp dụng thanh toán Grab Moca

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc

Hoàn tiền đến 4.4% tại Ưu đãi hoàn tiền của Shopiness

Số điện thoại: 028 5411 9000

Facebook: Gửi tin nhắn