Shopiness

Yes24 giảm đến 10% khi mua sắm tại Yes24

Yes24 giảm đến 10% khi mua sắm tại Yes24

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Nhập FREE10: Giảm 10K ship cho mọi đơn (cùng kho)
  • Nhập FREE20: Giảm 20K ship cho đơn từ 99k (cùng kho)
  • Nhập HOT8: Giảm 8% cho mọi đơn hàng, tối đa 50k
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhập FREE10: Giảm 10K ship cho mọi đơn (cùng kho)

Nhập FREE20: Giảm 20K ship cho đơn từ 99k (cùng kho)

Nhập HOT8: Giảm 8% cho mọi đơn hàng, tối đa 50k

Nhập HOT10: Giảm 10% cho đơn từ 400k, tối đa 80k. Không áp dụng Grab Moca, VNPAY

Giảm 20% khi nhập mã theo tên ngành hàng (HONGSAM, FOOD, HEALTHY, MEBE, DIENMAY, GIA DUNG): Áp dụng cho List sản phẩm, không áp dụng Grab Moca, VNPAY

Áp dụng khi mua tại website/app Yes24

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc

Hoàn tiền đến 4.4% tại Ưu đãi hoàn tiền của Shopiness

Số điện thoại: 028 5411 9000

Facebook: Gửi tin nhắn