Shopiness

Yes24 đồng giá từ 199k Sunday shoes

Yes24 đồng giá từ 199k Sunday shoes

Online

Kết thúc vào 31/01/2021

  • Đồng giá từ 199k Sunday shoes
  • Hoàn tiền 30% tối đa 200k khi thanh toán bằng Grab Moca
  • Áp dụng khi mua tại website Yes24
  • Thể lệ
  • Hotline
Đồng giá từ 199k Sunday shoes

Nhập mã TET05: Giảm 5% tối đa 50k cho tất cả đơn hàng

Nhập mã LIXI: Giảm thêm 50k cho đơn từ 400k

Nhập mã SALETET: Giảm thêm 100k cho đơn từ 1 triệu

Mỗi mã sử dụng tối đa 3 lần/ID

Mã giảm giá không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay hoàn tiền

Hoàn tiền 30% tối đa 200k khi thanh toán bằng Grab Moca (Mỗi ID được hoàn tối đa 3 lần)

Áp dụng khi mua tại website Yes24

Diễn ra từ nay đến khi có thông báo kết thúc

Hoàn tiền đến 4.4% tại Ưu đãi hoàn tiền của Shopiness

Số điện thoại: 028 5411 9000

Facebook: Gửi tin nhắn