Shopiness

Yame ưu đãi đến 50% khi mua thêm 1 SP

Yame ưu đãi đến 50% khi mua thêm 1 SP

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Được mua thêm 01 sp trong danh mục sale giảm giá đến 50% với hóa đơn từ 100k
  • Áp dụng đến khi cửa hàng thông báo hết khuyến mãi
  • Áp dụng tại cửa hàng toàn quốc, không áp dụng Online.
  • Thể lệ
  • Hotline
Được mua thêm 01 sp trong danh mục sale giảm giá đến 50% với hóa đơn từ 100k

Áp dụng đến khi cửa hàng thông báo hết khuyến mãi

Áp dụng tại cửa hàng toàn quốc, không áp dụng Online

*Lưu ý:

- Áp dụng cho hóa đơn mới, không áp dụng cho hóa đơn cũ

- Không áp dụng thêm thẻ VIP, vẫn áp dụng Voucher mua hàng lần sau.

- Với mỗi hóa đơn thỏa điều kiện, mỗi KH chỉ được mua thêm 01 sp trong danh mục SALE (khu vực trưng bày riêng).

Số điện thoại: 02873071441

Facebook: Gửi tin nhắn