Shopiness

Yakimono ưu đãi Buffet Niku giá chỉ 298K

Yakimono ưu đãi Buffet Niku giá chỉ 298K

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi Buffet Niku giá chỉ 298K
  • Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc
  • Áp dụng khi đăng ký nhận mã ưu đãi tại link
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi Buffet Niku giá chỉ 298K

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc

Áp dụng khi đăng ký nhận mã ưu đãi tại link

*Lưu ý:

Bước 1: CLICK đăng ký nhận mã

Bước 2: Triệu hồi "team mê thịt" với ít nhất từ 4 người trở lên

Bước 3: Inbox lên lịch đặt bàn cho team hội ngộ

Số điện thoại: 094 340 20 01

Facebook: Gửi tin nhắn