Shopiness

Yakimono tặng Voucher 100k cho bữa ăn kế tiếp

Yakimono tặng Voucher 100k cho bữa ăn kế tiếp

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 28/02/2022

  • Tặng Voucher 100k cho bữa ăn kế tiếp
  • Áp dụng khi khách hàng mới đăng ký trở thành thành viên của Yakimono và đi ăn lần đầu, phát sinh giao dịch tại nhà hàng
  • Diễn ra tới hết ngày 28/02/2022
  • Thể lệ
  • Hotline
Tặng Voucher 100k cho bữa ăn kế tiếp

Áp dụng khi khách hàng mới đăng ký trở thành thành viên của Yakimono và đi ăn lần đầu, phát sinh giao dịch tại nhà hàng

Diễn ra tới hết ngày 28/02/2022

Số điện thoại: 094 340 20 01

Facebook: Gửi tin nhắn