Shopiness

Wephobia Khuyến mãi tới 50% nhiều sản phẩm

Wephobia Khuyến mãi tới 50% nhiều sản phẩm

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm tới 50% nhiều sản phẩm
  • Diễn ra ừ ngày 24/07 đến 15/08/2021
  • Áp dụng khi mua sắm qua các kênh facebook/ instagram/ website.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm tới 50% nhiều sản phẩm

Diễn ra ừ ngày 24/07 đến 15/08/2021

Áp dụng khi mua sắm qua các kênh facebook/ instagram/ website.

*Lưu ý:

- Không áp dụng cho đơn hàng đặt riêng.

- Không áp dụng cùng chương trình khuyến mãi khác.

- Các đơn hàng sale off được chấp nhận áp dụng ĐỔI HÀNG (áp dụng đổi màu, đổi size nếu có sẵn, hoặc đổi sang sản phẩm bằng hoặc hơn tiền), không áp dụng hoàn lại tiền mặt với các sản phẩm áp dụng đổi hàng.

Số điện thoại: 0246 329 0564 - 0286 270 5566

Facebook: Gửi tin nhắn