Shopiness

Watsons khuyến mãi đến 50% thương hiệu SVR

Watsons khuyến mãi đến 50% thương hiệu SVR

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi đến 50% thương hiệu SVR.
  • Diễn ra từ 29/10 - 01/11.
  • Áp dụng tại cả hệ thống cửa hàng, website và app Watsons.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi đến 50% thương hiệu SVR.

Freeship cho đơn hàng từ 249k.

Diễn ra từ 29/10 - 01/11.

Áp dụng tại cả hệ thống cửa hàng, website và app Watsons.

Số điện thoại: 1900 989877

Facebook: Gửi tin nhắn