Shopiness

VNPAY ưu đãi đổi điểm G-Coin lấy ưu đãi đến 240k

VNPAY ưu đãi đổi điểm G-Coin lấy ưu đãi đến 240k

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi đổi điểm G-Coin trên App The Golden Spoon để đổi mã ưu đãi đến 240k
  • Diễn ra từ ngày 20/10/2021 đến hết ngày 19/01/2022
  • Áp dụng khi quét VNPAY-QR tại các nhà hàng của Golden Gate trên toàn quốc
  • Thể lệ
  • Hotline
*Ưu đãi đổi điểm G-Coin trên App The Golden Spoon để đổi mã khuyến mại tương ứng:

+ 50k G-Coin đổi mã TGS70 - giảm 70k

+ 100k G-Coin đổi mã TGS135 - giảm 135k

+ 200k G-Coin đổi mã TGS240 - giảm 240k

Tần suất sử dụng mã: 1 lần/ 1 tuần

Diễn ra từ ngày 20/10/2021 đến hết ngày 19/01/2022

Áp dụng khi quét VNPAY-QR tại các nhà hàng của Golden Gate trên toàn quốc

*Lưu ý: Mã khuyến mại sẽ hết hạn sau 30 ngày kể từ ngày đổi

Số điện thoại: 1900555577

Facebook: Gửi tin nhắn