Shopiness

VNPAY giảm 5% khi thanh toán HĐ tại Homefarm

VNPAY giảm 5% khi thanh toán HĐ tại Homefarm

Cửa hàng

Kết thúc vào 25/08/2020

  • Nhập mã HOMEFARM5: Giảm 5% tối đa 100k khi thanh toán hóa đơn
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Homefarm
  • Diễn ra đến 25/08.
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhập mã HOMEFARM5: Giảm 5% tối đa 100k khi thanh toán hóa đơn

Áp dụng trên toàn hệ thống Homefarm

Lưu ý: Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng mã 01 lần/tuần

Diễn ra đến 25/08.

Số điện thoại: 1900555577

Facebook: Gửi tin nhắn