Shopiness

VinID giảm phí vận chuyển đến 30k khi đi chợ

VinID giảm phí vận chuyển đến 30k khi đi chợ

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Nhập mã NGON: Giảm phí vận chuyển (tối đa 30k)
  • Áp dụng khi đặt hàng tại gian hàng FreshDi ở app VinID
  • Diễn ra từ 13/9 tới 15/10/2021
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhập mã NGON: Giảm phí vận chuyển (tối đa 30k)

Áp dụng khi đặt hàng tại gian hàng FreshDi ở app VinID

Diễn ra từ 13/9 tới 15/10/2021

Số điện thoại: 19006959

Facebook: Gửi tin nhắn