Shopiness

Vinaphone khuyến mãi 20% giá trị thẻ nạp ngày 07/08

Vinaphone khuyến mãi 20% giá trị thẻ nạp ngày 07/08

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi 20% giá trị thẻ nạp ngày 07/08
  • Áp dụng khi nạp từ 50k cho tất cả các thuê bao trả trước đang hoạt động
  • Hoàn tiền thêm 2% khi nạp tại Shopiness.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi 20% giá trị thẻ nạp ngày 07/08

Áp dụng khi nạp từ 50k cho tất cả các thuê bao trả trước đang hoạt động

Thời hạn sử dụng khuyến mại trong vòng 15 ngày

Hoàn tiền thêm 2% khi nạp tại Shopiness.

Số điện thoại: 18001261

Facebook: Gửi tin nhắn