Shopiness

Viettel Pay hoàn tiền 50% phí qua trạm

Viettel Pay hoàn tiền 50% phí qua trạm

Online

Kết thúc vào 31/07/2021

  • Hoàn tiền 50% khi liên kết tài khoản ePass với nguồn tiền ViettelPay
  • Diễn ra từ 1/2/2021 – 31/7/2021
  • Mỗi khách hàng hưởng tối đa 2 lần khuyến mại
  • Thể lệ
  • Hotline

Hoàn tiền 50% khi liên kết tài khoản ePass với nguồn tiền ViettelPay:

+ Hoàn tiền 50% phí đường bộ cho lần đi đầu tiên (tối đa 30.000đ) phí đường bộ cho lần đi đầu tiên

+ Hoàn tiền 20% phí đường bộ cho lần đi thứ hai (tối đa 20.000đ)

Diễn ra từ 1/2/2021 – 31/7/2021

*Lưu ý:

+ Mỗi khách hàng (KH) hưởng tối đa 2 lần khuyến mại (tương đương hoàn tiền 50.000đ/KH) trong suốt thời gian diễn ra chương trình

+ Ưu đãi áp dụng với KH ViettelPay đã được định danh, lần đầu thực hiện liên kết nguồn tiền ViettelPay với tài khoản ePass từ ngày 1/2/2021.

+ Các tài khoản thực hiện hủy đi liên kết lại chỉ được hưởng khuyến mại tối đa 2 lần và tương đương 50.000đ/thuê bao

+ Thời gian hoàn tiền áp dụng tối đa trong vòng 8 ngày làm việc (kể từ thời điểm thuê bao đạt điều kiện)

*5 bước đơn giản liên kết ePass trên ViettelPay:

- Mở ViettelPay, chọn Thu phí không dừng ePass.

- Chọn Liên kết ngay.

- Nhập Biển số xe/ Số hợp đồng ePass

- Kiểm tra thông tin, chọn Tiếp tục.

- Nhập PIN, OTP để xác nhận liên kết.

...

Số điện thoại: 18009000

Facebook: Gửi tin nhắn