Shopiness

Viettel Pay giảm 20% giá cước Internet/Cáp

Viettel Pay giảm 20% giá cước Internet/Cáp

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 20% tối đa 50k khi thanh toán cước Internet/truyền hình Viettel
  • Áp dụng cho khách hàng lần đầu tiên thanh toán cước
  • Diễn ra đến 31/12.
  • Thể lệ
  • Hotline

Giảm 20% tối đa 50k giá trị thanh toán cho 01 GD thanh toán cước Internet/truyền hình Viettel cho chính mình lần đầu tiên

Trong 05 tháng tiếp theo, giảm 10% tối đa 25k khi KH tiếp tục thực hiện giao dịch thanh toán cước cho chính mình

*ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN:

- KH chỉ được hưởng KM trên 01 loại giao dịch Internet Viettel hoặc truyền hình Viettel

- CTKM chỉ áp dụng cho thanh toán nợ cước, không áp dụng cho giao dịch gạch nợ/đóng trước cước

- Giao dịch được áp dụng KM là giao dịch thanh toán cước cho chính mình đầu tiên trong tháng

- KH chọn thanh toán bằng “Số điện thoại” đã đăng ký trên hợp đồng để được hưởng khuyến mại

- KH thanh toán cho chính mình là KH có số điện thoại trên hợp đồng dịch vụ Viettel trùng với số điện thoại đăng ký ViettelPay để được hưởng khuyến mại

- Chương trình không áp dụng với các KH: Hủy & đăng ký lại trong thời gian diễn ra CTKM; KH tham gia CTKM chiếu khấu 20% thanh toán trả sau Viettel, CTKM điện, CTKM data 30% tính đến ngày 25/05/2020

- Chương trình có thể kết thúc sớm trước thời hạn khi hết số lượng khuyến mại

Diễn ra đến 31/12.

...

Số điện thoại: 18009000

Facebook: Gửi tin nhắn