Shopiness

Viettel Pay giảm 20% dịch vụ Sức khỏe - Y Tế

Viettel Pay giảm 20% dịch vụ Sức khỏe - Y Tế

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Nhập mã DA300K: Giảm 20% tối đa 300k khi thanh toán dịch vụ “Sức khoẻ - Y tế”
  • Áp dụng trên ViettelPay
  • Diễn ra đến 30/11.
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhập mã DA300K: Giảm 20% tối đa 300k khi thanh toán dịch vụ “Sức khoẻ - Y tế”

Không giới hạn số lượng nhận khuyến mãi

Áp dụng trên ViettelPay

Diễn ra đến 30/11.

Số điện thoại: 18009000

Facebook: Gửi tin nhắn