Shopiness

Viettel hoàn tiền 1% khi nạp thẻ điện thoại

Viettel hoàn tiền 1% khi nạp thẻ điện thoại

Online

Kết thúc vào 31/12/2024

  • Áp dụng cho mỗi giao dịch nạp thẻ thành công.
  • Áp dụng chung cho khuyến mãi của nhà mạng
  • Số tiền được hoàn sẽ cộng vào tài khoản số dư tại Shopiness sau
  • Thể lệ
  • Hotline
Áp dụng cho mỗi giao dịch nạp thẻ thành công.

Áp dụng chung cho khuyến mãi của nhà mạng

Số tiền được hoàn sẽ cộng vào tài khoản số dư tại Shopiness sau khi hoàn tất giao dịch.

Số điện thoại: 18008098

Facebook: Gửi tin nhắn