Shopiness

Vietravel hoàn tiền đến 500k cho HĐ từ 5 triệu đồng

Vietravel hoàn tiền đến 500k cho HĐ từ 5 triệu đồng

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 31/01/2021

  • Hoàn tiền đến 500k cho HĐ từ 5 triệu đồng
  • Diễn ra 16/11/2020 - 31/01/2021
  • Thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế MSB tại website và hệ thống văn phòng Vietravel
  • Thể lệ
  • Hotline

CHƯƠNG TRÌNH HOÀN TIỀN DÀNH RIÊNG CHO KHÁCH HÀNG CỦA VIETRAVEL

*Đối với MSB:

-Hoàn tiền đến 500.000 đồng cho hóa đơn từ 5 triệu đồng

-Diễn ra từ 16/11/2020 - 31/01/2021.

-Thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế MSB tại website www.travel.com.vn ; www.tripu.vn và hệ thống văn phòng Vietravel toàn quốc.

*Điều kiện, điều khoản:

- Không áp dụng đối với các giao dịch các giao dịch hoàn, hủy, giao dịch có dấu hiệu gian lận giả mạo, lợi dụng Chương trình do MSB/Vietravel kiểm soát và xác nhận.

- Mỗi khách hàng chỉ được hoàn tiền duy nhất một (01) lần trong suốt thời gian áp dụng chương trình (tính theo số CIF của khách hàng trên hệ thống của MSB).

- Áp dụng chi tiêu online tại website www.travel.com.vn và www.tripu.vn và thanh toán trực tiếp qua máy POS tại các chi nhánh Vietravel trên toàn quốc.

- Giá trị chi chi tiêu để xét điều kiện hoàn tiền là giá trị thanh toán sau cùng và được thực hiện thanh toán thành công bằng Thẻ quốc tế MSB.

- Giao dịch phải thỏa mãn giao dịch hạch toán về MSB thành công, giao dịch không liên quan đến điều tra về gian lận giả mạo của MSB. Chương trình không áp dụng đối với các giao dịch hủy, giao dịch hoàn trả hàng.

*Giao dịch hợp lệ:

- Ngày trong thời gian khuyến mãi được tính từ 0h00’00’’ đến 24h00’00’’ (Giờ Việt Nam: GMT+7).

- Giao dịch hợp lệ phải được thực hiện trong thời gian khuyến mại của Chương trình và được cập nhật thành công vào hệ thống MSB muộn nhất lúc 9h00’’ của ngày thứ ba kể từ ngày thực hiện giao dịch.

*Thủ tục nhận thưởng:

-Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi kết thúc chương trình, MSB sẽ công bố danh sách Khách hàng được hoàn tiền

- MSB sẽ ghi Có số tiền được hoàn theo nội dung chương trình vào tài khoản Thẻ của khách hàng trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày công bố danh sách khách hàng được hoàn tiền trong chương trình.

...

Số điện thoại: 1900 1839

Facebook: Gửi tin nhắn