Shopiness

Vietnamobile hoàn tiền 1% khi nạp thẻ điện thoại

Vietnamobile hoàn tiền 1% khi nạp thẻ điện thoại

Online

Kết thúc vào 31/12/2024

  • Áp dụng cho mỗi giao dịch nạp thẻ thành công;
  • Áp dụng chung cho khuyến mãi của nhà mạng;
  • Số tiền được hoàn sẽ cộng vào tài khoản số dư tại Shopiness ngay sau khi hoàn tất giao dịch.
  • Thể lệ
  • Hotline
Áp dụng cho mỗi giao dịch nạp thẻ thành công

Áp dụng chung cho khuyến mãi của nhà mạng

Số tiền được hoàn sẽ cộng vào tài khoản số dư tại Shopiness ngay sau khi hoàn tất giao dịch.

Số điện thoại: 0922789789

Facebook: Gửi tin nhắn