Shopiness

Vietjet Air giảm 20% các dịch vụ trên tàu bay

Vietjet Air giảm 20% các dịch vụ trên tàu bay

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 20% các dịch vụ trên tàu bay (suất ăn nóng, thức ăn liền, quà lưu niệm)
  • Áp dụng hành khách có ngày sinh nhật trùng ngày bay
  • Diễn ra đến 15/07.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 20% các dịch vụ trên tàu bay (suất ăn nóng, thức ăn liền, quà lưu niệm)

Áp dụng hành khách có ngày sinh nhật trùng ngày bay

Diễn ra đến 15/07.

Số điện thoại: 1900 1886

Facebook: Gửi tin nhắn