Shopiness

Vella Fashion khuyến mãi đến 25% toàn bộ sản phẩm

Vella Fashion khuyến mãi đến 25% toàn bộ sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 15% cho hóa đơn một sản phẩm
  • Giảm 20% khi mua từ hai sản phẩm
  • Giảm đến 25% khi mua từ ba sản phẩm trở lên
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 15% cho hóa đơn một sản phẩm

Giảm 20% khi mua từ hai sản phẩm

Giảm đến 25% khi mua từ ba sản phẩm trở lên

Giảm thêm 5 - 15% thẻ thành viên

Freeship từ 700.000 VNĐ

Áp dụng khi mua tại toàn bộ hệ thống cửa hàng và kênh Online

Đổi size trong vòng 3 ngày tính từ ngày mua hàng/ nhận hàng

Không đổi/ trả mẫu dưới mọi hình thức

Số điện thoại: 036 628 6258

Facebook: Gửi tin nhắn