Shopiness

Vietjet Air vé 0đ vào thứ 6 mỗi tuần

Vietjet Air vé 0đ vào thứ 6 mỗi tuần

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Vé 0đ vào thứ 6 mỗi tuần
  • Áp dụng cho khách hàng thành viên VietjetSky Club
  • Áp dụng khi đặt vé tại app Vietjet Air.
  • Thể lệ
  • Hotline
Vé 0đ vào thứ 6 mỗi tuần

Áp dụng cho khách hàng thành viên VietjetSky Club

Áp dụng khi đặt vé tại app Vietjet Air.

Số điện thoại: 1900 1886

Facebook: Gửi tin nhắn